English | Vietnamese

BÁNH RĂNG KHỞI NGHIỆP

Đây không phải là một quyển sách dạy bạn cách viết một bản kế hoạch kinh doanh, nhưng sẽ cho bạn biết những điều bạn cần phải có trong một bản kế hoạch. Những bánh răng bạn cần phải có để  xây dựng một công ty từ ý tưởng đến giai đoạn phát triển. Con đường đi đến thành công của bạn sẽ được trang bị bằng những bài học giá trị của những bạn trẻ đã và đang khởi nghiệp tại Việt Nam trong 10 năm qua

Author

TOM KOSNIK – STANFORD UNIVERSITY

Distributors

GEARUP VIETNAM QUOTEs

Lời Cảm Ơn

Để có được quyển sách “BÁNH RĂNG KHỞI NGHIỆP – Đường đến thành công”, chúng tôi xin gửi lời chân thành cám ơn đến

Đội ngũ thực hiện sản xuất

 • Trương Thanh Thủy
 • Nguyễn Long Bách Hải
 • Trần Huỳnh Đức Huy
 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Văn Tấn Hoài
 • Phạm Ngọc Thành
 • Trương Duy Ninh
 • Nguyễn Thị Phương Mai

Đội ngũ dịch sách

 • Trần Huỳnh Đức Huy
 • Nguyễn Long Bách Hải
 • Văn Tấn Hoài
 • Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 • Bùi Nguyễn Nhật Minh
 • Nguyễn Châu Lan Phương
 • Nguyễn Cẩm Vân