English | Vietnamese

Giới Thiệu UpShift 2017

Mục đích

 • Tìm kiếm các ý tưởng mang lại tác động tích cực cho xã hội từ nhóm các bạn trẻ từ 14 -24 tuổi, đặc biệt là các ý tưởng từ giới trẻ bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Tạo cơ hội công bằng cho tất cả các bạn.
 • Hỗ trợ đào tạo kỹ năng thực hiện dự án cho các bạn và quan trọng nhất là hỗ trợ tài chính và kiến thức để giúp các bạn triển khai dự án thực tế.
 • Phát triển các ý tưởng thành các dự án khởi nghiệp từ cộng đồng này.

Đối tượng tham gia và phạm vi áp dụng

 • Đối tượng: Các bạn trẻ từ 14 – 24 tuổi đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng dễ tổn thương, khuyết tật và bên lề xã hội.
 • Phạm vi triển khai: Hồ Chí Minh
  • Các trường đại học, các trường THPT, trường cấp 3, các trường dạy nghề và các trung tâm bảo trợ xã hội.
 • Thời gian triển khai: từ ngày 1/4/2017 đến 31/8/2017
 • Đơn vị thực hiện
 • Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE).
 • Cố vấn kỹ thuật và hỗ trợ: UNICEF.
 • Theo sát hướng dẫn và chương trình được phát triển bởi Phòng Phát Triển Chương Trình Sáng Tạo của UNICEF.

Nội dung tổng quát

 • Toàn bộ chi phí tham dự chương trình cho các thí sinh được Ban Tổ Chức hỗ trợ, thí sinh không phải đóng thêm bất ký một khoản chi phí nào.
 • Chương trình được triển khai gồm 3 giai đoạn:
Giai đoạn Thời gian Nội dung
Giai đoạn 1 Từ 1/4/2017 đến 23/5/2017 Tìm kiếm ý tưởng:

Thực hiện giới thiệu dự án Vươn lên đến các bạn trẻ từ 14-24 tuổi ở các trường đại học, trường THPT, trường Cấp 3, các trường dạy nghề và các trung tâm bảo trợ xã hội.

Tìm kiếm các ý tưởng về một dự án xã hội từ nhóm các bạn trẻ này. Đặc biệt tạo cơ hội cho các bạn trẻ thiệt thòi và dễ bị tổn thương.

Phát các đơn đăng ký tham dự chương trình cho các ý tưởng về một dự án xã hội.

Các dự án được đăng ký theo nhóm từ 2 -4 người.

*Các bạn có thể gửi lại đơn đăng ký sau chương trình và trước khi thời hạn nộp đơn kết thúc (Thời hạn nhận đơn: 23/5/2017)

Giai đoạn 2 Từ 23/5/2017 đến 11/6/2017 Hướng dẫn kỹ năng phát triển ý tưởng:

Chọn ra 10 dự án tiêu biểu. Mỗi dự án tham dự theo nhóm 2-4 người.

Hỗ trợ về đào tạo kỹ năng để phát triển từ ý tưởng thành một bản thực hiện dự án hoàn chỉnh thông qua 5 ngày phát triển kỹ năng.

Có sự hỗ trợ từ các chuyên gia do UNICEF và VYE chọn lựa.

Phát triển dự án theo chương trình quốc tế do Phòng Phát Triển Chương Trình Sáng Tạo của UNICEF biên soạn.

Giai đoạn 3 Từ 11/6/2017 đến 31/8/2017 Đầu tư và hỗ trợ hiện thực hóa dự án:

Từ 10 dự án, chọn ra 5 dự án tiêu biểu và khả thi nhất.

Đầu tư 1.000$ để dự án có thể khởi động, chạy thực tế dự án để chứng minh tính khả thi dự án trong 3 tháng.

Ngày tổng kết thành quả dự án:

Sau 3 tháng chạy thử, dự án sẽ trình bày trước UNICEF và hội đồng đánh giá.

UNICEF và VYE sẽ hỗ trợ các mối quan hệ để tìm thêm nguồn vốn triển khai dự án nếu dự án chứng minh được tính khả thi và tính xã hội của dự án.

 Nội dung chi tiết

Giai đoạn 1: Tìm kiếm ý tưởng dự án

 • Thời gian thực hiện: 2 tiếng
 • Đối tượng: Tất cả các bạn trẻ trong độ tuổi từ 14 -24 tuổi đến từ tất cả các nhóm đối tượng khác nhau.
 • Số lượng: Tổ chức tối đa cho 80 bạn trong 1 buổi giới thiệu.
 • Kết quả mong muốn:
  • Các bạn hiểu được nội dung dự án Vươn Lên và hiểu dự án xã hội dự án Vươn Lên đang tìm kiếm là gì, hỗ trợ từ chương trình là như thế nào?
  • Tìm hiểu được vấn đề xã hội các bạn quan tâm.
  • Có thể tìm kiếm được các ý tưởng phát triển các dự án xã hội.
  • Phát các đơn đăng ký tham dự chương trình phát triển và thực hiện dự án sau đó.
Thời gian Khung chương trình chi tiết
Tổng thời gian thực hiện là khoảng 2 tiếng. Giới thiệu về dự án Vươn Lên và nội dung buổi giới thiệu
Chia sẻ với các bạn về các câu chuyện dự án vươn lên các năm trước. Những câu chuyện về sự cố gắng của các bạn để hoàn thành dự án.
Hướng dẫn các bạn về việc xác định các vấn đề xung quanh cộng đồng nơi các bạn sinh sống. Mục đích là để các bạn hiểu sâu hơn về các vấn đề xã hội nơi các bạn sinh sống và chọn được vấn đề mình quan tâm nhất.

Các ý kiến được trình bày bằng phương pháp sơ đồ tư duy.

Giải lao
Hướng dẫn các bạn về việc tìm hiểu sâu vấn đề và từ đó làm việc nhóm để nghĩ ra ý tưởng giải quyết các vấn đề xã hội.
Các bạn trình bài tập của mình trước lớp và nhận sự đóng góp từ các bạn và các anh chị hướng dẫn.
Hướng dẫn các bạn đăng ký tham dự phần phát triển và triển khai dự án tiếp theo. Dựa trên vấn đề các bạn thật sự quan tâm.
Kết thúc

Giai đoạn 2: Hướng dẫn kỹ năng phát triển ý tưởng

 • Thời gian thực hiện: 5 ngày (Tổ chức vào các ngày cuối tuần)
 • Số lượng tham dự: 10 nhóm có dự án tiêu biểu.
 • Điều kiện tuyển chọn:
  • Nhóm từ 2 -4 người trong độ tuổi từ 14 -24 tuổi.
  • Thật sự mong muốn phát triển dự án.
  • Cam kết tham dự hết giai đoạn “Hướng dẫn kỹ năng phát triển ý tưởng”.
  • Ý tưởng dự án mang lại tác động tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nơi các bạn đang sinh sống.
 • Kết quả mong muốn đạt được sau giai đoạn 2:
  • Hiểu được các bước để triển khai một dự án, các nguy cơ, tiềm năng của dự án và có kế hoạch tài chính để thực hiện dự án.
  • Một file trình bày về dự án trước hội đồng giám khảo và một bản kế hoạch thực hiện dự án.
Thời gian Khung chương trình
Ngày 1 Làm quen với các anh chị hướng dẫn (mỗi nhóm được hỗ trợ bởi một (1) anh chị có kinh nghiệm do UNICEF và VYE lựa chọn tùy theo dự án.

Làm quen với các phương pháp làm việc của chương trình. Phương pháp thực hành và tự suy nghĩ.

Nhìn lại ý tưởng dự án và thực hiện một bài tập về phỏng vấn các đối tượng liên quan tới dự án để hiểu sâu về ý tưởng mình muốn làm (ý tưởng phải xuất phát từ những câu chuyện người thật việc thật -> như vậy phát triển dự án mới có ý nghĩa)

Ngày 2 Lý thuyết về các kỹ năng để giúp các bạn:

1)     Thấu hiểu vấn đề và khả năng phân tích vấn đề

2)     Cách xây dựng một mô hình dự án, các cách tư duy để xây dựng được các khái niệm và mô hình

3)     Các lý thuyết giúp các bạn kiểm tra được độ khả thi của dự án

4)     Các lý thuyết về xây dựng bảng tài chính hiệu quả

Ngày 3 Các bạn có 1 tuần để suy nghĩ và học lý thuyết trước khi tới ngày 3:

Các bạn sẽ thực hành những điều mình học và xây dựng từng bước dự án dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các anh chị mentor (anh chị hướng dẫn).

Ngày 4 Chỉnh sửa và hoàn thiện dự án. Lên kế hoạch tài chính cho dự án.
Ngày 5 Trình bày dự án đã hoàn thiện và phương án các bạn sẽ triển khai thực tế như thế nào.

Giai đoạn 3: Đầu tư và hỗ trợ thực hiện hóa dự án

 • Thời gian thực hiện: 3 tháng (thực hiện vào thời gian rãnh của các bạn)
 • Số lượng tham dự: 5 nhóm có dự án khả thi nhất
 • Điều kiện tuyển chọn:
  • Dự án khả thi.
  • Thật sự mong muốn phát triển dự án.
  • Hiểu được dự án mình phát triển và thể hiện khả năng am hiểu về vấn đề mình giải quyết.
 • Kết quả mong muốn đạt được sau giai đoạn 3:
  • Dự án chạy thực tế và kiểm tra được độ khả thi của dự án,
  • Chứng minh được khả năng phát triển của dự án và phản ứng từ thị trường và xã hội với dự án.
Thời gian Khung chương trình
Tháng 1 Hỗ trợ để liên kết với tất cả các mối liên hệ và nguồn lực cần thiết để các bạn có thể triển khai dự án.

Tổ chức các buổi nói chuyện nhỏ với chuyên gia trong ngành hoặc các buổi gặp gỡ với các đối tác liên quan để xây dựng và triển khai dự án thực tế.

Hướng dẫn kỹ năng thực tế cần thiết nếu dự án các bạn cần thêm kỹ năng. (tùy nhu cầu)

Tháng 2 Chuyển tiền đợt 1 (50% ) để các bạn thực hiện.
Tháng 3 Chuyển tiền đợt 2 (50%) để các bạn thực hiện tiếp.
Ngày 31/8/2017 Tổ chức một buổi tổng kết 3 tháng chạy dự án.

–        Tính khả thi dự án.

–        Những điều mong muốn phát triển dự án của các bạn.

–        Những thành quả bước đầu.

–        Mong muốn phát triển hoặc dừng lại của các bạn.

–        Các mong muốn có thể hỗ trợ từ phía VYE và UNICEF.

Ban Tổ chức Chương trình

TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung công việc tham gia
1 Brian Cotter- cố vấn dự án UNICEF Cố vấn chương trình, truyền đạt các thông tin nội dung chương trình. Chuyển giao chương trình UNICEF cho mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam
2 Đặng Công Bình UNICEF Cố Vấn chương trình, hỗ trợ các mối quan hệ và đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như nội dung truyền tải ở các điểm thực hiện và tiếp cận.
3 Hoàng Linh – giám đốc điều hành Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) Quản lý chung, các mối quan hệ bên ngoài. Quản lý tài chính dự án
4 Nguyễn Thị Hoài Thương – quản lý dự án Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) Nội dung chi tiết chương trình, cách triển khai. Đảm bảo nội dung và tiến độ. Lên các kế hoạch truyền thông chương trình. Liên hệ đối tác đảm bảo cho sự triển khai của chương trình
5 Đạt Phan- cố vấn dự án Giảng Viên Huflit, giám đốc phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á Miczone Group Tư vấn về việc thiết kế chương trình theo sát với ngữ cảnh ở Việt Nam. Các văn bản hướng dẫn, các buổi đào tạo kỹ năng truyền đạt nội dung.
6 Nguyễn Thị Huệ Vy Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) Triển khai các buổi hướng dẫn kỹ năng tại các điểm bảo trợ xã hội, cũng như triển khai các buổi đào tạo kỹ năng chuyên sâu và theo sát quá trình thực hiện dự án.
7 Nguyễn Thị Hồng Vân Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) Lên các nội dung chương trình chi tiết, soạn thảo các văn bản, giấy tờ, triển khai các kế hoạch truyền thông chương trình

Cơ cấu giải thưởng

 • Tài trợ toàn bộ chi phí tham gia chương trình.
 • Tài trợ chi phí thuê chuyên gia hướng dẫn và chi phí hỗ trợ thực hiện cho các dự án.
 • Tài trợ 5 đội có dự án xuất sắc nhất mỗi đội 1.000$ để chạy thực tế 3 tháng.
 • Hỗ trợ việc kết nối để tiếp tục phát triển dự án.
 • Các thành viên tham gia đều được nhận giấy chứng nhận do UNICEF trao tặng.

                                                

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz