English | Vietnamese

Program Coordinator

Program Coordinator

Viet Youth Entrepreneurs

Số lượng : 3 người.

Mô tả công việc

 • Làm việc với mentors, diễn giả,…
 • Lên nội dung chương trình cho các sự kiện của VYE
 • Xây dựng bản theo dõi tiến độ chương trình hoàn chỉnh.
 • Bảo quản hồ sơ và thiết bị cần thiết cho chương trình.
 • Giải quyết các vấn đề lien quan đến hệ thống hậu cần.
 • Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro cho chương trình.
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc phát triển hệ thống điều phối.

Kỹ năng nên có:

 • Mindset về StartUp
 • Khả năng điều phối, kết hợp hoạt động của nhiều phòng ban khác nhau.
 • Sự sáng tạo, logic, tư duy phản biện, thực tế trong việc thiết kế nội dung.
 • Chi tiết và có khả năng làm nhiều công việc cùng một lúc
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Làm việc hiệu quả trong môi trường nhiều áp lực
 • Kỹ năng giao tiếp và tổ chức
 • Khả năng Public Speaking là 1 điểm +

Lợi ích:

 • Được training và coaching trước mỗi dự án của VYE.
 • Mở rộng những mối quan hệ.
 • Phát triển bản thân, xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp.
 • Cơ hội hợp tác với VYE về các dự án tiếp sau.
 • Hỗ trợ về chi phí tham gia hoạt động.

Thời gian làm việc

 • Toàn thời gian
 • Bắt đầu từ 05/2017 – 30/08/2017.

To apply for this job please visit the following URL: http://vye.vn/join-us/ →