English | Vietnamese

TRẢI NGHIỆM KHỞI NGHIỆP – STAR-EX

Nội dung chính của STAR-Ex :

• Cơ hội thực tập tại các môi trường khởi nghiệp: Đây là chương trình tiên phong ở Việt Nam nhằm phát triển đam mê về khởi nghiệp trong cộng đồng thông qua việc truyền cảm hứng cho sinh viên làm việc tại các công ty khởi nghiệp.

• Cơ hội đi Singapore và giao lưu học tập từ các cộng đồng khởi nghiệp trên thế giới. Hiện tại Singapore đang cố gắng phát triển thành một trung tâm của khởi nghiệp công nghệ cao trong khu vực châu Á.

• Cơ hội tham gia vào chuỗi các workshop để trao dồi không chỉ kiến thức, kỹ năng mà là cơ hội được gặp gỡ thuyết phục nhà đầu tư cho dự án khởi nghiệp của chính bản thân.

Sự khác biệt đến từ STAR-Ex

• Cơ hội học hỏi kinh nghiệm quản lí công ty thông qua làm việc gần gũi và học tập với những người đứng đầu, quản lý phòng ban của công ty

• Được tìm hiểu và tham gia vào quá trình phát triển thêm ý tưởng kinh doanh đột phá của các công ty khởi nghiệp hiện nay
• Cơ hội trải nghiệm quá trình phát triển một công ty

1 số kiến thức cần phân biệt

Quan điểm về môi trường khởi nghiệp

– Công ty khởi nghiệp:

+ 10 – 100 nhân sự
+ Nguồn doanh thu ổn định từ hoạt động kinh doanh

Công ty khởi nghiệp tạo ra môi trường năng động cho sinh viên để cùng tham gia sâu vào các hoạt động quan trọng của công ty.

– Công ty tập đoàn với văn hóa khởi nghiệp: Công ty tập đoàn đối tác với VYE trong chương trình STAR-Ex cam kết tạo ra môi trường năng động như một môi trường khởi nghiệp cho các bạn sinh viên. Công ty sẽ đánh giá sinh viên dựa trên cả về khả năng làm tốt công việc được giao và khả năng cho ra những giải pháp sáng tạo để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty.

– Quỹ đầu tư: Quỹ đầu tư giúp sinh viên có được cơ hội học tập viêc phát triển một công ty dưới góc nhìn của nhà đầu tư.

Leave a Reply